Our Production

Sali Kasko Bhena Ko

Sali Kasko Bhena Ko watch full movie

Starring: Wilson Bikram Rai | Rajani Gurung | Marishka Pokharel |Sushma Karki | Rabi Giri | Buddhi Tamang | Jaya Nanda Lama | Kabita Ale | Biren Shrestha | Pushpa Acharya | Dev Sagar

Camera: Dirgha Gurung

Edit: Banish Shah

Background Score: Kiran Tuladhar | Sandeep Karki

Sound Mix: Kiran Tuladhar

Action: Ravi/Prakash

Choreographer: Basanta Shrestha | Gamvir Bista | Sumit Lama

Production Controller: Bhojraj Bastakoti

Chef Assistant Director: Chandra Bhandari

Song Writer: Pushpa Acharya | SUraj Shahi Thakuri

Music: Prasad Shrestha | Suraj Shahi Thakuri | Min Ghalan

Story: Pushpa Acharya

Producer: Ramprashad Shrestha | Sushil Gopal Nyachhyon | Kaji Man Shrestha ”Bishal” | Kamala Bhattarai | Mukti Adhikari

Direction: Bhadra Bhujel

  • Country:Nepal
  • Genre: Comedy
  • Duration:02hr:15min:34sec
  • Release:2019