Our Production

Pinjada Back Again

Pinjada Back Again watch full movie

Presenter: Shreeram Baral

►Starting: Nikhil Uprety ,Sara Shirpaili,Sushmita KC, Pukar Bhattarai,Jack Shrestha, Kushagraha Bhattarai

Sound & Mixing: Mukesh Shah

►Background Score: Ramji Lamichhane

►Sound Design/Mixing: Mukesh Shah

►Choreography: Ramji Lamichhane

►Lyrics: Krishna Hari Baral/ Mukta Udash/ Rajanraj Shiwakoti

►Music: Basanta Sapkota/ Arjun Pokharel / Rajanraj Shiwakoti

►Singer: Arjun Pokharel/ Rajanraj Shiwakoti/ Anju Panta/ Shasi Rawal

►Production Design: Kumar Silwal

►VFX: Akki Sharma,Satyam Rana,Sudeep Achrya, Shree Krishana Shrestha

►Color Greading: Manoranjan Shrestha

►Cinematographer: Saurav Lama

►Edit: Banish Shah/Milan Shrestha

►Story: Maunata Shrestha

►Action: Himal KC

►Co. producer: Ramesh Subedi/Baburaja Singh

►Ex. Producer: Basanta Sharma/Sushant Shrestha

►Producer: Rohit puri,Gobinda Gaira,Chandra Bahadur Kshetri

►Chief Asst. Director: Navaraj Sharma

►Direction: Himal KC

© by Budha Subba Digital Pvt.Ltd.

  • Country:Nepal
  • Genre: Action
  • Duration:02hr:47min:34sec
  • Release:2019