Our Production

MANN PARAYA MAYA LAYE

MANN PARAYA MAYA LAYE watch full movie

MANN PARAYA MAYA LAYE | Nepali Movie | Shreekrishna Shrestha | Sushil | Richa Singh | Jharana Thapa :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

Sunil Dhakal Presents Man Paraye Maya Laye

Producers: Sundira Dhakal, Rupak Neupane

Direction: Pramod Bhandari

Cast: Shreekrishana Shrestha, Sushil Chhetri, Richa Singh Thakuri, Jharana Thapa, Sunil Thapa

Music: Pralad Bhakta Sangraula

Action: Roshan Shrestha

Edit: Milan Shrestha

Animation: Achut Gajurel

Audio/Video: Budha Subba Music Centre

  • Country:Nepal
  • Genre: Romance
  • Duration:02hr:22min:03sec
  • Release:2020