Our Production

MANN

MANN watch full movie

MANN मन​ Nepali Movie Salon Films Presents Shovit Basnet's MANN

Artist: Loken Karki,Dinesh Sharma,Jay Kishan Basnet,Rejina Upreti,Uttam Pradhan,Ravi Shah ETC.

Camera: Mahendra Thapa

Editor: Banish Shah

Story: Yogesh Rayamajhi

Fight: Kishor Manandhar

Dance: Kamal Rai/Pradip Shrestha

Music: Laxman Sesh

Producer: Salon Basnet

Direction: Shovit Basnet

  • Country:Nepal
  • Genre: Romance
  • Duration:02hr:09min:06sec
  • Release:2016