Our Production

Logne Manchhe

Logne Manchhe watch full movie

Bandhu Films Presents Logne Manchhe Pradeep Mital's Movie: LOGNE MANCHHE

Artist: Dilip Rayamajhi,Nandita KC,Anisha Gurung,Kesab Bhattrai,Baldeep Rai etc.

Song: Laya Sangraula

Camera: Krishana Shrestha

Music: Chetan Sapkota

Action: Roshan Shresatha

Choreography: Kabiraj Gahatraj

Edit: Banish Shah

Screenplay: Krishana Acharya

Production Design: Uttam KC

Producer: Renu Devi Mital

Story/Dialogue/Direction: Laya Sangraula

  • Country:Nepal
  • Genre: Drama
  • Duration:02hr:03min:18sec
  • Release:2016