Our Production

KASAM KASAM

KASAM KASAM watch full movie

►CAST: POOJA SHARMA / PAUL SHAH / HARIHAR SHARMA / DINESH DC / RAJA RAJENDRA POKHAREL / GANESH GIRI / SONICA ROKAYA

► CINEMATOGRAPHER: SAURAV LAMA

► CHOREOGRAPHER RAMJI LAMICHANE

► STORY: SUDARSHAN THAPA

► SCREENPLAY: SHIVAM ADHIKARI / DINESH NEUPANE

► EDITOR: BANISH SHAH / MILAN SHRESTHA

►COLORIST: RENISH PHAGO

♫ 5.1 MIXING: MUKESH SHAH

♫ BACKGROUND SCORE: SHAILENDRA PRADHAN (BABU)

♫ SINGERS: SUGAM POKHAREL / ANJU PANTA / SONAM TOPDEN / SANISH SHRESTHA / SURESH LAMA / ASHMITA ADHIKARI

♫ MUSIC: ARJUN POKHAREL

♫ DUBBING: MANI RAJ KULUNG

► VFX: SATYAM RANA / DIPESH K.P (RR SHREE)

►THEATRICAL TRAILER: SHAHIL KHAN

► DUBBING: MANI RAI KULUNG

► MEDIA CO-ORDINATOR: DINESH SITAULA/BIJAY AAWAJ

► CHIEF AD: BHADRA BHUJEL / SURESH NEUPANE / SAROJ ADHIKARI

► PRODUCTION DESIGNER: SURAJ ARCHAYA

► PRODUCTION MANAGER: SUDIP DHAKAL

► MAKE UP: SANTU TAMANG

► HAIR: SANDHYA KC / JHARANA RAI

► COSTUME DESIGNER: AASHISH PAUDEL / SUNITA SHRESTHA

► POST PRODUCTION: FILM MOTION PVT. LTD

► CAMERA EQUIPMENT: MULTI MATE PVT. LTD

► POSTER DESIGNER: ANANDA K. MAHARJAN

► DIGITAL PARTNER: BUDHA SUBBA DIGITAL

► DISTRIBUTORS: RICH ENTERTAINMENT &

► GGA GROUP (INSIDE VALLEY) FD COMPANY (OUTSIDE VALLEY)

► SPECIAL THANKS: SANDAKPUR GAUNPALIKA, MANJARI KALAKENDRA

►LOCAL CO- ORDINATOR: HARI GURUNG/PRABIN SHRESTHA

► ART DIRECTOR: JATASHANKAR GOSAI

► LINE PRODUCER: KEWAL TAMANG

► CO –PRODUCER: JANMA JAYA SAMPANG RAI

► PRODUCERS: POOJA SHARMA, SUDARSHAN THAPA

► DIRECTION: SUDARSHAN THAPA

  • Country:Nepal
  • Genre: Romance
  • Duration:00hr:03min:30sec
  • Release:2020