Our Production

KALI

KALI watch full movie

"Kali"

Gun Cinema Pvt.Ltd. Presents

Starting:Rekha Thapa,Kishor Khatiwoda,Jaya Kishan Basnet,Siru Bista,Duurba Khatiwoda,Nandu Shreebastav etc

Music: Basanta Sapkota

Lyric: Kiran Kharel/Amriti Nepal Sabir Shrestha

Directer: Sabir Shrestha

  • Country:Nepal
  • Genre: Action
  • Duration:02hr:14min:03sec
  • Release:2014