Our Production

GANGAJAL

GANGAJAL watch full movie

Gangajal Nepali Full Movie

Artist: Biraj Bhatta, Rekha thapa, Sushil Chhetri, Sovita Simkhada ETC.

Singer: Deepak Limbu,Jagdeet Samal,Anju Panta,Anjana Gurung & Pramod Kharel.

Lyric:Dayaram Pandey,Naresh Bhattarai,Mahesh khadka,B.R.Misra

Fight: Roshan Shrestha

Camera: Ramsaran Upreti

Music: Mahesh Khadka

Producer: Sundira Dhakal

Story/Director: Pramod Bhandari

This Film "GANGAJAL" is copyrights of Budha Subba

  • Country:Nepal
  • Genre: Action
  • Duration:02hr:25min:37sec
  • Release:2014