Our Production

Didi Bhai

Didi Bhai watch full movie

Didi Bhai | दिदि भाई | Nepali Movie

Actors: Rajesh Hamal, Tripti Nadkar, Sushil Cheetri, Garima Panta, Jay Kishan Basnet etc

Lyrics: Dayaram Pandey

Editor: Tara Thapa

Music: Suresh Adhikari

Cinematography: Krishna Shrestha

Producer: Sunil Manandhar

Writer/Director: Krishna Chapagain

  • Country:Nepal
  • Genre: Drama
  • Duration:02hr:16min:48sec
  • Release:2015