Our Production

Aama Ko Kakh

Aama Ko Kakh watch full movie

Aama Ko Kakha | आमा को काख​ | Classic Nepali Movie

Actors: Rajesh Hamal, Tripti Nadkar, Nikhil Upreti, Niruta Singh, Biren Shrestha, Sajja Mainali

Editor: Banish Sha

Action: N.B Maharjan

Music : Shambhu Rai

Cinematographer: Shiva, Kishor Dhakal

Choreographer: Kamal Rai, Pradip Shrestha

Producer: Laxmi Chhetri, Durga Basnet, Gayatri Bhutiya, Lakpa Doma Bhutia, Sushila Chhetri & Sita Dahal

Director/Script: Bijay Kerung

  • Country:Nepal
  • Genre: Drama
  • Duration:02hr:32min:51sec
  • Release:1015